Dyrektor Zarządzający
Malgorzata@KaluzynskiMadeja.com

Małgorzata Jancerowicz prowadzi projekty w branżach takich jak: usługi profesjonalne, finanse i bankowość, FMCG oraz TMT. Małgorzata posiada doświadczenie w rekrutacji na stanowiska managerskie w wielu obszarach funkcyjnych, a w szczególności do działów finansów, HR, zarządzania jakością, sprzedaży i marketingu, PR, CRM oraz Legal & Compliance.

Małgorzata jest certyfikowanym konsultantem Hogan Assessment Systems i odpowiada także za projekty „executive assessment”. Przeprowadzała oceny pracowników dla klientów z branży produkcyjnej i sektora energetycznego.

Małgorzata dołączyła do firmy w 2005 roku. Wcześniej Małgorzata pracowała i studiowała w Wielkiej Brytanii. Małgorzata posiada tytuł magistra filologii angielskiej uzyskany na Uniwersytecie Warszawskim.