Jeżeli chcieliby Państwo umieścić swój życiorys w naszej bazie danych, prosimy o przesłanie dokumentu do Joanny Michalskiej na adres:

Joanna@KaluzynskiMadeja.com
Jeżeli chcieliby Państwo udostępnić swoje CV firmom członkowskim AESC, prosimy przejść do:

Dostęp do najlepszych firm
Executive Search na Świecie