Świadczymy usługi doradztwa executive search oraz assessmentu dla firm działających w regionie Europy Środkowo Wschodniej a zwłaszcza w Polsce, w Rosji, na Ukrainie, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Rumunii.