Bazując na naszym bogatym doświadczeniu w analizie i ocenie kompetencji menedżerów, których rekomendujemy w prowadzonych przez nas projektach executive search oraz odpowiadając na potrzeby naszych Klientów stworzyliśmy proces, który pomaga organizacjom oceniać wewnętrzny potencjał i talent. W celu pogłębienia wiedzy na temat silnych i słabych stron menedżerów oraz aby ocenić ryzyka zawodowe nawiązaliśmy współpracę z firmą Hogan Assessments i włączyliśmy oferowane przez nich narzędzia do naszego procesu oceny.

Badanie Hogana składa się z trzech modułów: 

  1. Kwestionariusz Osobowości Hogana (HPI) – narzędzie to pozwala na zbadanie mocnych i słabych stron, pozwala przewidzieć efektywność managera w pracy i daje sugestie jak zarządzać i rozwijać talenty tej osoby; 
  2. Badanie Rozwojowe (HDS) – wskazuje na cechy i tendencje, które mogą doprowadzić do „wykolejenia” kariery czyli obszary ryzyka, cechy, które mogą ujawnić się u managera w sytuacjach stresowych, kryzysowych lub kiedy dana osoba przestaje się kontrolować; 
  3. Kwestionariusz Motywów, Wartości i Preferencji – wskazuje wartości, dążenia i zainteresowania danej osoby, pozwala także ocenić dopasowanie do kultury organizacyjnej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat naszych usług assessmentowych, prosimy o kontakt z naszym certyfikowanym konsultantem Hogan Systems, Małgorzatą Jancerowicz: malgorzata@kaluzynskimadeja.com.