Specjalizujemy się w poszukiwaniu talentu w następujących obszarach:

Kadra Zarządzająca

Dla naszych klientów pozyskujemy najwyższą kadrę kierowniczą w randze Prezesów, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu:

 • Dyrektor Generalny
 • Dyrektor Finansowy
 • Dyrektor Operacyjny
 • Dyrektor Marketingu
 • Dyrektor Sprzedaży
 • Dyrektor Personalny
 • Dyrektor IT

Rekrutujemy także menedżerów w następujących obszarach funkcjonalnych:

 • Operacje
 • Sprzedaż
 • Marketing
 • Finanse i Kontroling
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Zarządzanie Ryzykiem
 • Dział Skarbu
 • Equity Research
 • Public Relations i Komunikacja
 • Łańcuch Dostaw i Logistyka
 • Badania i Rozwój
 • Audyt Wewnętrzny
 • Dział Prawny

Usługi Finansowe

Rekrutujemy dyrektorów, kluczowych menedżerów i specjalistów w następujących obszarach:

 • Bankowość Detaliczna i Consumer Finance
 • Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna
 • Biura Maklerskie
 • Private Equity & Venture Capital
 • Ubezpieczenia
 • Zarządzanie Aktywami i Majątkiem

Technologia, Media i Telekomunikacja

Rekrutujemy dyrektorów, kluczowych menedżerów i specjalistów dla tradycyjnych, alternatywnych i komórkowych operatorów. Prowadzimy także projekty dla firm działających w obszarach technologii i mediów.

 • IT, Hardware & Software
 • Reklama i Marketing
 • Media, Internet i E-Commerce
 • Broadband, IPTV, ADSL, Triple Play
 • Badania i Rozwój

FMCG oraz Produkcja Przemysłowa i Dystrybucja

Rekrutujemy dyrektorów i menedżerów dla firm z sektora FMCG oraz Produkcji Przemysłowej i Dystrybucji

Usługi dla Biznesu

Rekrutujemy dyrektorów, menedżerów, konsultantów, associates i analityków dla firm doradczych i świadczących usługi outsourcingowe.