Dyrektor Zarządzający
Monika@KaluzynskiMadeja.com

Monika Thieme dołączyła do firmy w 2010 roku. Doradza klientom polskim i międzynarodowym, specjalizując się głównie w projektach z branży energetycznej, motoryzacyjnej, lotniczej i budowlanej. W latach 1997 – 2009 Dr. Thieme pracowała w Heidrick & Struggles w Polsce odgrywając istotną rolę w rozwoju firmy, między innymi jako Partner Zarządzający polskiego biura. Wcześniej, od 1992 roku, Dr. Thieme pracowała w Price Waterhouse w Warszawie, gdzie zbudowała praktykę executive search. Prowadziła tę praktykę przez cztery lata, współpracując w tym czasie głównie z dużymi koncernami międzynarodowymi. Uprzednio, Dr. Thieme mieszkała przez 11 lat w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracowała w Logos Corporation jako Expert System Developer i Project Leader.

Wcześniej w swojej karierze była pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Warszawskim. Urodzona i wykształcona w Polsce, Dr. Thieme posiada doktorat z lingwistyki. Oprócz ojczystego języka polskiego, płynnego angielskiego i francuskiego, Dr Thieme włada również językiem włoskim i rosyjskim oraz w mniejszym stopniu czeskim, hiszpańskim i niemieckim.