Dla naszych klientów pozyskujemy najwyższą kadrę kierowniczą w randze Prezesów, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu:

 • Dyrektor Generalny
 • Dyrektor Finansowy
 • Dyrektor Operacyjny
 • Dyrektor Marketingu
 • Dyrektor Sprzedaży
 • Dyrektor Personalny

Rekrutujemy także menedżerów w następujących obszarach funkcjonalnych:

 • Operacje
 • Sprzedaż
 • Marketing
 • Finanse i Kontroling
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Zarządzanie Ryzykiem
 • Dział Skarbu
 • Equity Research
 • Public Relations i Komunikacja
 • Łańcuch Dostaw i Logistyka
 • Badania i Rozwój
 • Audyt Wewnętrzny
 • Dział Prawny