Konsultant
Joanna@KaluzynskiMadeja.com

Joanna Michalska dołączyła do firmy w 2010 roku. Joanna odpowiada za realizację projektów z wielu sektorów, a w szczególności z obszaru retail, produkcji, nieruchomości oraz usług finansowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów w Polsce jak również w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Joanna posiada tytuł magistra inżyniera zarządzania i inżynierii produkcji uzyskany na Politechnice Świętokrzyskiej oraz tytuł licencjata filologii angielskiej uzyskany w Wyższej Szkole Umiejętności w Kielcach.