Rekrutujemy dyrektorów, kluczowych menedżerów i specjalistów w następujących obszarach:

  • Bankowość Detaliczna i Consumer Finance
  • Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna
  • Biura Maklerskie
  • Private Equity & Venture Capital
  • Ubezpieczenia
  • Zarządzanie Aktywami i Majątkiem