usługi executive search usługi executive search

BLOG

Leadership Assessment - „instrukcja obsługi” menadżera?

Nasza umiejętność wielowymiarowego rozwoju ma wpływ na zadowolenie z życia oraz zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu. Leadership Assessment to narzędzie, które podpowie nam, jakie cechy naszej osobowości i stylu funkcjonowania wymagają większej uwagi oraz jakie strategie będą dla nas pomocne i zwiększą naszą skuteczność. Warto zainwestować w pogłębienie tej wiedzy w odniesieniu do całej organizacji oraz jako narzędzie samorozwoju.


Leadership Assessment - „instrukcja obsługi” menadżera?

Czym jest Leadership Assessment i w jakim celu się go przeprowadza?

Skuteczny menadżer posiada nie tylko bardzo dobre umiejętności merytoryczne, ale jest także świadomy swoich mocnych i słabych stron zarówno merytorycznych, jak i osobowościowych, jest dojrzały emocjonalnie i zna swoją „instrukcję obsługi”. Styl funkcjonowania w grupie, sposób reagowania na nieprzewidziane sytuacje, tendencje do reagowania w sytuacjach stresujących, wyznawane wartości. Wszystkie te czynniki mają wpływ na naszą efektywność i na dopasowanie do konkretnego miejsca pracy i kultury organizacyjnej.

Leadership Assessment, czyli ocena potencjału kadry menadżerskiej pokazuje nie tylko, jaki zestaw cech osobowościowych oraz jakie wartości ujawniają menadżerowie kierujący daną organizacją, ale także daje informacje o tym, jak dany menadżer może się zachować w sytuacji dużego stresu i/lub dużego rozprężenia.

Efekt „aha!” i zmiana nawyków

Znajomość swojej „instrukcji obsługi” i ewentualnych „punktów zapalnych” daje korzyści zarówno menadżerowi, jak i pracodawcy. Menadżer dostaje narzędzia zarządzania sobą w trudnych sytuacjach i dzięki temu może się świadomie rozwijać. Przełożony wie, jak najlepiej zareagować, żeby pomóc menadżerowi przejść przez sytuację kryzysową wzbogacając doświadczenie podwładnego i minimalizując straty. Na przykład konsekwencje reakcji menadżera, który w sytuacji mocno stresującej zamyka się w sobie i nie podejmuje decyzji mogą być kosztowne dla organizacji. Przełożony, znając tendencję do takiego reagowania menadżera, może tym negatywnym konsekwencjom przeciwdziałać dając mu wsparcie, odwracając uwagę, lub po prostu wykazując w tych momentach większe zainteresowanie.

Przełożony, który zna „instrukcję obsługi” swoich kluczowych menadżerów, z lotu ptaka obejmuje i ocenia całą organizację i widzi, gdzie są luki i ewentualne zagrożenia. Zagadnienia układają mu się w całość, bo pojawia się efekt „aha, już wiem, dlaczego osoba X czy Y tak zareagowała”. Ma strategię, co zrobić, żeby w przyszłości zminimalizować ryzyko, nie dać się ponieść emocjom lub inaczej rozwiązać problem. Menadżer z kolei odczuwa, że ma większą kontrolę nad swoimi nawykowymi reakcjami i uczy się je modyfikować. Jest dzięki temu bardziej zmotywowany i zadowolony z pracy. Z tego powodu ocena potencjału kadry menadżerskiej jest też bardzo dobrym narzędziem coachingowym i punktem wyjścia do dalszego rozwoju, a także outlplacementu.

Jak to robimy u nas?

W Kałużyński i Madeja przy ocenie potencjału kadry menedżerskiej korzystamy z dwóch uzupełniających się metod. Proces rozpoczynamy od przeprowadzenia rozmowy z osobą badaną. Skupiamy się na jej dotychczasowych doświadczeniach, sukcesach, wyzwaniach, planach i oczekiwaniach. W celu pogłębienia diagnozy na temat silnych i słabych stron menadżera, sposobu funkcjonowania oraz wartości, prosimy osoby badane o wypełnienie kwestionariuszy Hogan Assessment. Wyniki testów filtrujemy przez nasze wieloletnie doświadczenie w rekrutacji liderów.

Fakt, że przeprowadziliśmy tysiące rozmów z menedżerami wysokiego szczebla i zrealizowaliśmy setki projektów rekrutacyjnych pozwala nam w sposób praktyczny spojrzeć na wyniki Hogan Assessment i odnieść je do bieżącej rzeczywistości biznesowej. Cały proces oceny w odniesieniu do jednej osoby trwa kilka tygodni i obejmuje kilka spotkań.

Dla kogo?

Ocena potencjału kadry menadżerskiej zwiększa efektywność całej organizacji i zadowolenie pracowników. Jest szczególnie wskazana dla organizacji w procesie zmian (zarówno w fazie dynamicznego rozwoju, transformacji, jak i spowolnienia). Stanowi podstawę podejmowania decyzji dotyczących tego, jakie kompetencje należy rozwijać w organizacji, które osoby warto wspierać poprzez coaching i szkolenia, a także, w jakich obszarach należy dokonać radykalnych zmian.

Z naszej oceny potencjału kadry menadżerskiej korzystają zarówno korporacje, jak i indywidualni menadżerowie, którzy są zainteresowani rozwojem i poszukiwaniem nowych możliwości wewnątrz lub na zewnątrz swoich organizacji.

Jeżeli chciałbyś/chciałabyś skorzystać z Leadership Assessmentu dla siebie lub poddać ocenie swój zespół, skontaktuj się z nami!

© Kałużyński & Madeja - Blog
O nasExecutive searchZespółRODOKontaktRekrutacja Poziomu N