usługi executive search usługi executive search

BLOG

Leadership Assessment - "instrukcja obsługi" menadżera?

Nasza umiejętność wielowymiarowego rozwoju ma wpływ na zadowolenie z życia oraz zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu. Leadership Assessment to narzędzie, które podpowie nam, jakie cechy naszej osobowości i stylu funkcjonowania wymagają większej uwagi oraz jakie strategie będą dla nas pomocne i zwiększą naszą skuteczność. Warto zainwestować w pogłębienie tej wiedzy zarówno w odniesieniu do całej organizacji oraz jako narzędzie samorozwoju.


Leadership Assessment - "instrukcja obsługi" menadżera?


Czym jest Leadership Assessment i i jakim celu się go przeprowadza?

Skuteczny menadżer posiada nie tylko bardzo dobre umiejętności merytoryczne, ale jest także świadomy swoich mocnych i słabych stron zarówno merytorycznych jak i osobowościowych, jest dojrzały emocjonalnie i zna swoją „instrukcję obsługi”. Styl funkcjonowania i grupie, sposób reagowania na nieprzewidziane sytuacje, tendencje do reagowania i sytuacjach stresujących, wyznawane wartości - wszystkie te czynniki mają wpływ na naszą efektywność i na dopasowanie do konkretnego miejsca pracy i kultury organizacyjnej.

Leadership Assessment czyli ocena potencjału kadry menadżerskiej pokazuje nie tylko, jaki zestaw cech osobowościowych oraz jakie wartości ujawniają menadżerowie kierujący daną organizacją, ale także daje informacje o tym, jak dany menadżer może się zachować i sytuacji dużego stresu jak i/lub dużego rozprężenia.

Efekt „aha!” i zmiana nawyków

Znajomość swojej „instrukcji obsługi” i ewentualnych „punktów zapalnych” daje korzyści zarówno menadżerowi jak i pracodawcy. Menadżer dostaje narzędzia zarządzania sobą i trudnych sytuacjach i dzięki temu może się świadomie rozwijać. Przełożony wie, jak najlepiej zareagować, żeby pomóc menadżerowi przejść przez sytuację kryzysową wzbogacając doświadczenie podwładnego i minimalizując straty. Na przykład konsekwencje reakcji menadżera, który i sytuacji mocno stresującej zamyka się i sobie i nie podejmuje decyzji mogą być kosztowne dla organizacji. Przełożony, znając tendencję do takiego reagowania menadżera, może tym negatywnym konsekwencjom przeciwdziałać dając mu wsparcie, odwracając uwagę, lub po prostu wykazując i tych momentach większe zainteresowanie.

Przełożony, który zna „instrukcję obsługi” swoich kluczowych menadżerów, z lotu ptaka obejmuje i ocenia całą organizację i widzi, gdzie są luki i ewentualne zagrożenia. Zagadnienia układają mu się i całość bo pojawia się efekt „aha, już wiem dlaczego osoba X czy Y tak zareagowała”. Ma strategię, co zrobić, żeby i przyszłości zminimalizować ryzyko, nie dać się ponieść emocjom lub inaczej rozwiązać problem. Menadżer z kolei odczuwa, że ma większą kontrolę nad swoimi nawykowymi reakcjami i uczy się je modyfikować. Jest dzięki temu bardziej zmotywowany i zadowolony z pracy. Z tego powodu ocena potencjału kadry menadżerskiej jest też bardzo dobrym narzędziem coachingowym i punktem wyjścia do dalszego rozwoju a także outlplacementu.

Jak to robimy u nas?

W Kałużyński i Madeja przy ocenie potencjału kadry menedżerskiej korzystamy z dwóch uzupełniających się metod. Proces rozpoczynamy od przeprowadzenia rozmowy z osobą badaną. Skupiamy się na jej dotychczasowych doświadczeniach, sukcesach, wyzwaniach, planach i oczekiwaniach. W celu pogłębienia diagnozy na temat silnych i słabych stron menadżera, sposobu funkcjonowania oraz wartości, prosimy osoby badane o wypełnienie kwestionariuszy Hogan Assessment. Wyniki testów filtrujemy przez nasze wieloletnie doświadczenie i rekrutacji liderów.

Fakt, że przeprowadziliśmy tysiące rozmów z menedżerami wysokiego szczebla i zrealizowaliśmy setki projektów rekrutacyjnych pozwala nam i sposób praktyczny spojrzeć na wyniki Hogan Assessment i odnieść je do bieżącej rzeczywistości biznesowej. Cały proces oceny i odniesieniu do jednej osoby trwa kilka tygodni i obejmuje kilka spotkań.

Dla kogo?

Ocena potencjału kadry menadżerskiej zwiększa efektywność całej organizacji i zadowolenie pracowników. Jest szczególnie wskazana dla organizacji i procesie zmian (zarówno i fazie dynamicznego rozwoju, transformacji jak i spowolnienia). Stanowi podstawę podejmowania decyzji dotyczących tego, jakie kompetencje należy rozwijać i organizacji, które osoby warto wspierać poprzez coaching i szkolenia, a także i jakich obszarach należy dokonać radykalnych zmian.

Z naszej oceny potencjału kadry menadżerskiej korzystają zarówno korporacje jak i indywidualni menadżerowie, którzy są zainteresowani rozwojem i poszukiwaniem nowych możliwości wewnątrz lub na zewnątrz swoich organizacji.

Jeżeli chciałbyś/chciałabyś skorzystać z Leadership Assessmentu dla siebie lub poddać ocenie swój zespół, skontaktuj się z nami!

© Kałużyński & Madeja - Blog
O nasRekrutacja liderówZespółRODOKontaktRekrutacje Interim Polska