usługi executive search usługi executive search

Usługi

Specjalizujemy się w poszukiwaniu talentu w następujących obszarach:

Kadra Zarządzająca

Dla naszych klientów pozyskujemy najwyższy szczebel kadry kierowniczej w randze Prezesów, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu:Rekrutujemy także menedżerów w następujących obszarach funkcjonalnych:Rekrutujemy dyrektorów, kluczowych menedżerów i specjalistów w następujących obszarach:Rekrutujemy dyrektorów, kluczowych menedżerów i specjalistów dla tradycyjnych, alternatywnych i komórkowych operatorów. Prowadzimy także projekty dla firm działających w obszarach technologii i mediów.Rekrutujemy dyrektorów i menedżerów dla firm z sektora FMCG oraz Produkcji Przemysłowej i Dystrybucji

Usługi dla Biznesu

Rekrutujemy dyrektorów, menedżerów, konsultantów, associates i analityków dla firm doradczych i świadczących usługi outsourcingowe.

© Kałużyński & Madeja