usługi executive search usługi executive search

Zespółusugi executive search

Grazyna Sopala

Managing Partner

usugi executive search

Richard Kaluzynski

Managing Partner

usugi executive search

Małgorzata Jancerowicz

Dyrektor Zarządzający

usugi executive search

Agata Fiedurek

Konsultant

usugi executive search

Anna Cichocka

Research Analyst

© Kałużyński & Madeja