usługi executive search usługi executive search

BLOG

Executive Search — pierwsze kroki

Poszukiwanie pracownika, który ma zająć strategiczne miejsce w organizacji może być stresujące i czasochłonne. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firmy Executive Search (potocznie zwanej firmą headhunterską).


Executive Search — pierwsze kroki

Czym jest Executive Search?

Executive Search (od ang. Executive , czyli osoba decyzyjna/zarządzająca oraz  Search – poszukiwanie) to metoda rekrutacji na stanowiska menadżerskie i zarządcze, chociaż pojawiają się też czasem role wysokospecjalistyczne, kiedy potrzebni są kandydaci posiadający szczególnie rzadkie i cenne na rynku kompetencje. Polega ona na bezpośrednim poszukiwaniu, dotarciu i pozyskaniu najlepszych osób, które są nie tylko świetnymi ekspertami z rozległą wiedzą merytoryczną, czy branżową, ale również najlepiej pasują osobowościowo do kultury organizacyjnej danej firmy. Potocznie rekruterów zajmujących się Executive Search nazywa się headhunterami.

Warto zaznaczyć, że często rekruterzy nawiązują wieloletnie relacje z danym menadżerem i są dla takich osób jedynym źródłem informacji o ciekawych ofertach, które nie są dostępne w żaden inny sposób. Od pierwszej rozmowy do zmiany pracy może minąć kilka lat albo może się ona nigdy nie wydarzyć, ponieważ dobremu rekruterowi zależy na tym, aby projekty prowadzić z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron, a nie tylko na obsadzeniu danego stanowiska. Relacja rekruter-klient i rekruter-kandydat jest oparta na wzajemnym zaufaniu i wiarygodności.

Menadżer, który w swojej obecnej organizacji osiągnął już wszystko, jeśli nie ma przypływu nowych wyzwań, a chciałby je mieć, staje się mniej efektywny. Podobnie menadżer, który w swojej obecnej pracy od jakiegoś czasu dużo podróżuje, co jest uciążliwe dla niego i jego rodziny, a firma wymaga coraz częstszych podróży. W takich i wielu innych sytuacjach lepszym rozwiązaniem dla wszystkich stron jest, żeby te osoby rozwinęły skrzydła gdzie indziej, robiąc miejsce menadżerom, którzy z pasją i zaangażowaniem będą realizować te same zadania. Executive Search pozwala właśnie na odpowiednie przesuwanie talentów do miejsc, w których mogą rozkwitać, stwarzając pole do awansu innym w swojej „starej” organizacji.

Czym nie jest Executive Search?

To prawda, że rekturerzy Executive Search kontaktują się głównie z menadżerami, którzy mają w tej chwili pracę, ale Executive Search nie jest „namawianiem” do zmiany pracy. Zmiana pracy jest poważną decyzją i należy ją podjąć po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw. Dobry rekruter wie, że jeżeli dana osoba nie ma własnej silnej motywacji do zmiany pracy, „namawianie” jej, może się tylko źle skończyć dla wszystkich stron. Na przykład dla rekrutera, bo będzie musiał jeszcze raz wykonać swoją pracę (zrealizować tzw. gwarancję), dla menadżera, bo jeśli zostanie zwolniony lub sam zrezygnuje z powodu niedopasowania do nowej organizacji, będzie musiał szukać nowej pracy, a w swoim CV będzie miał nieudany epizod zawodowy, dla klienta (pracodawcy), bo zawirowania na kluczowych stanowiskach będą kosztowne dla całej organizacji. „Namawianie” jest więc krótkowzroczne i nie leży w niczyim interesie.

Jakie firmy świadczą taką usługę?

Na polskim rynku funkcjonuje setki mniejszych i większych firm, które na swoich stronach internetowych informują, że świadczą usługę Executive Search. Oferowane rozwiązania, mimo tej samej nazwy, mogą znacznie się między sobą różnić pod względem strategii poszukiwań i procesu rekrutacji, jak i jakości świadczonej usługi oraz wysokości, oraz harmonogramu pobieranego od klienta wynagrodzenia (więcej na ten temat napiszemy w oddzielnym artykule).

Wyróżnić możemy:

- duże międzynarodowe wyspecjalizowane firmy doradcze Executive Search i pozostałe międzynarodowe sieciowe globalne lub regionalne;
- lokalne/regionalne wyspecjalizowane firmy doradcze Executive Search (tzw. butiki);
- duże międzynarodowe agencje pracy początkowo dedykowane stanowiskom specjalistycznym, które obecnie coraz częściej otwierają linię biznesową Executive Search;
- freelancerów, którzy kiedyś pracowali w jednym z powyższych rodzajów firm i „przeszli na swoje”.

Jak przebiega proces Executive Search?

W dużym skrócie i uproszczeniu wygląda to tak. Przychodzi do headhuntera np. właściciel średniej wielkości firmy z branży sprzętu medycznego, który równocześnie jest jej Prezesem i mówi, że potrzebuje znaleźć swojego następcę. Chce, żeby to był dobry sprzedawca i najlepiej, żeby dołączył jako Dyrektor Sprzedaży i w ciągu roku, jak się sprawdzi, został Prezesem. Albo inny przykład, wchodzi na polski rynek zagraniczna sieć sklepów detalicznych i potrzebuje znaleźć dobrego Dyrektora Finansowego z doświadczeniem w branży detalicznej. Jak wygląda poszukiwanie takich osób?

Pełny proces Executive Search oznacza zazwyczaj zaangażowanie zespołu researchowego (analityków) oraz konsultanta prowadzącego. W wyjątkowych przypadkach funkcję zespołu może przejąć rekruter w firmie Executive Search lub doświadczony freelancer.

Poszukiwania kandydata rozpoczynają się od zrozumienia potrzeb i sytuacji biznesowej klienta. Ważna jest też rozmowa o kluczowych poszukiwanych kompetencjach oraz osobowości i wartościach kandydata, który najlepiej wpisze się w kulturę organizacji.

Po ustaleniu tych szczegółów rozpoczyna się proces researchu polegający na  mapowaniu rynku , czyli dogłębnej analizie danego sektora i identyfikacji firm, w których mogą znajdować się najbardziej interesujący z punktu widzenia danej rekrutacji kandydaci. W naszym przykładzie poszukiwań sukcesora Prezesa ustalamy z klientem, że najlepszą strategią będzie w pierwszej kolejności poszukiwanie kandydata w branży sprzętu medycznego oraz diagnostyki medycznej. Zespół researchowy identyfikuje więc wszystkie firmy w tej branży działające w Polsce oraz osoby na stanowiskach Dyrektorów, oraz Menadżerów Sprzedaży.

Jeśli natomiast poszukiwany jest Dyrektor Finansowy dla sieci sklepów detalicznych i wymagane jest takie właśnie doświadczenie, zespół researchowy robi listę wszystkich sieci detalicznych działających w Polsce (marketów, hipermarketów, drogerii, sklepów odzieżowych itp.) i identyfikuje osoby na stanowiskach Dyrektorów i Menadżerów Finansowych oraz ich zastępców.

Wykorzystywane są różne źródła informacji takie jak strony internetowe, notki prasowe, materiały konferencyjne, wywiady, własna baza danych oraz  sieć kontaktów personalne rekomendacje osób z branży. Dla jakości procesu ważne jest wcześniejsze doświadczenie rekruterów, czyli wiedza rynkowa researchera i konsultanta prowadzącego, które istotnie mogą usprawnić ten etap.

Wprawdzie w artykule mówimy o reasercherze oraz konsultancie prowadzącym jako o rekruterach, ale w praktyce researcher to osoba, która zwykle większość poświęca na wyszukiwanie i analizę informacji oraz na wstępnych rozmowach telefonicznych z potencjalnymi kandydatami, a  konsultant prowadzący więcej czasu poświęca na stworzenie strategii poszukiwań, na spotkania i rozmowy z kandydatami, na ich ocenę, sprawdzenie referencji i kontakt z klientem.

Zespół researchowy buduje w ten sposób listę potencjalnych kandydatów , a następnie researcher albo konsultant prowadzący kontaktuje się z wybraną liczbą najciekawszych z punktu widzenia danej rekrutacji osób. Ma to na celu nie tylko zainteresowanie kandydata projektem, ale również, a może przede wszystkim, wspólne zastanowienie się, czy jest to odpowiednia oferta i właściwy moment na rozważenie zmian zawodowych.

Proces Executive Search jest poufny . Na pierwszym etapie wiedzę na ten temat ma tylko rekruter oraz potencjalny kandydat do momentu, kiedy kandydat nie wyrazi zainteresowania na dalszy udział w procesie i ujawnienie swoich danych potencjalnemu nowemu pracodawcy.

Wstępnie zweryfikowane i zainteresowane osoby są proszone o przesłanie CV i zapraszane na rozmowę kwalifikacyjną z rekruterem. Najlepiej dopasowani do wymogów danego stanowiska kandydaci trafiają na tzw. „krótką listę” liczącą kilka osób. Osoby z krótkiej listy są następnie zapraszane na spotkanie z klientem i na kolejne etapy rekrutacji. W dużych organizacjach tych etapów może być kilka. Finalny kandydat lub dwóch-trzech najlepiej dopasowanych do danej roli spotyka się z pozostałymi kluczowymi osobami w organizacji klienta. W takich spotkaniach zazwyczaj uczestniczy Dyrektor Personalny, szef danej linii biznesowej, inni kluczowi przy współpracy menadżerowie, często też Prezes firmy klienta lub Właściciel.

Osobie, która najbardziej pasuje do wymogów stanowiska oraz w największym stopniu odpowiada klientowi zostaje złożona oferta . Przed złożeniem lub w trakcie składania oferty rekruter sprawdza referencje finalnego kandydata oraz pośredniczy w rozmowach ofertujących. Jeśli finalny kandydat zaakceptuje ofertę, rekruter dziękuje pozostałym kandydatom biorącym udział w procesie. Jednocześnie pozostaje w stałym kontakcie z finalnym kandydatem w pierwszych miesiącach nowej pracy, żeby się upewnić, że zmiana przebiega płynnie i pomyślnie.

Jaką firmę wybrać, jeśli szukasz kluczowego pracownika?

Na jakość usługi Executive Search ma wpływ wiele różnych czynników: prowadzący konsultant, proces researchowy i doświadczenie researcherów, wyłączność lub jej brak oraz model wynagradzania (zaliczkowy lub success fee), ponieważ koreluje z nakładem pracy i liczbą prowadzonych równocześnie projektów (więcej na ten temat napiszemy w osobnym artykule). W zależności od rodzaju firmy i modelu wynagradzania poszczególne etapy procesu Executive Search mogą się znacznie różnić między poszczególnymi firmami, a niektóre mogą być całkowicie pominięte.

Warto dopytać o te szczegóły, bo to one świadczą o jakości procesu bardziej niż rodzaj podmiotu, który realizuje projekt (międzynarodowa firma Executive Search, lokalny/regionalny butik, agencja pracy czy freelancer).

Dla bardziej skomplikowanych czy kluczowych rekrutacji najlepiej wybrać firmę, która ma solidny proces researchowy, a także przestrzeń na realizację Twojego zlecenia oraz rekrutera, który budzi zaufanie. Warto zastanowić się, co jest dla Ciebie szczególnie ważne i świadomie wybrać najlepsze rozwiązanie.

Jeśli jesteś Klientem i chciałbyś dowiedzieć się więcej lub skorzystać z naszej usługi Executie Search, skontaktuj się z nami.

Jeśli jesteś potencjalnym Kandydatem i chciałbyś wysłać do nas swoje CV, zrób to na adres CV@kaluzynskimadeja.com. Prosimy o cierpliwość, ponieważ pracujemy na zlecenie ograniczonej liczby klientów i nie zawsze od razu będziemy mogli zaproponować Ci udział w projekcie. Możesz mieć natomiast pewność, że kiedy powrócimy z ofertą będzie ona skrojona na miarę!

© Kałużyński & Madeja - Blog
O nasUsługiZespółRODOKontaktBadanie Hogana