usługi executive search usługi executive search

Zespółusugi executive search

Agata Fiedurek

Konsultant
agata@kaluzynskimadeja.com

Agata Fiedurek dołączyła do firmy w styczniu 2016 roku. Odpowiada za realizację projektów rekrutacyjnych w wielu sektorach w obrębie różnych stanowisk managerskich w szczególności w branży przemysłowej oraz IT.

Agata jest certyfikowanym konsultantem Hogan Assessment i przeprowadza projekty „executive assessment” z wykorzystaniem narzędzi Hogana

Wcześniej Agata pracowała na stanowisku Starszego Konsultanta ds. Rekrutacji w firmie Accetis Poland & CEER zdobywając doświadczenie przy realizacji projektów dla firm z branży motoryzacyjnej, przemysłowej oraz IT. Ponadto była zaangażowana w prowadzenie projektów assessment/development center. Jej pierwsze doświadczenia zawodowe pochodzą z Grupy Darwin Rhodes, gdzie wspierała pod kątem researchu projekty z branży finansowej.

Agata ukończyła Psychologię Kliniczną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a także studia podyplomowe w zakresie Psychologii Transportu na Uniwersytecie Warszawskim.

usugi executive search

Grazyna Sopala

Managing Partner

usugi executive search

Richard Kaluzynski

Managing Partner

usugi executive search

Małgorzata Jancerowicz

Dyrektor Zarządzający

usugi executive search

Anna Cichocka

Research Analyst

© Kałużyński & Madeja