usługi executive search usługi executive search

Zespółusugi executive search

Anna Cichocka

Research Analyst
anna@kaluzynskimadeja.com

Anna Cichocka dołączyła do firmy w 2016 roku. Wspiera od strony researchu projekty ze wszystkich sektorów rynku. Wcześniej pracowała w Randstad Sourceright jako Sourcing Specialist, gdzie była zaangażowana przede wszystkim w projekty z zakresu inżynierii i produkcji.

Anna uzyskała tytuł magistra psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie kontynuuje naukę w ramach studiów doktoranckich. Płynnie posługuje się językiem angielskim.

usugi executive search

Grazyna Sopala

Managing Partner

usugi executive search

Richard Kaluzynski

Managing Partner

usugi executive search

Małgorzata Jancerowicz

Dyrektor Zarządzający

usugi executive search

Agata Fiedurek

Konsultant

© Kałużyński & Madeja