ZespółAnna Cichocka

Research Analyst
anna@kaluzynskimadeja.com

Anna Cichocka dołączyła do firmy w 2016 roku. Wspiera od strony researchu projekty ze wszystkich sektorów rynku. Wcześniej pracowała w Randstad Sourceright jako Sourcing Specialist, gdzie była zaangażowana przede wszystkim w projekty z zakresu inżynierii i produkcji.

Anna uzyskała tytuł magistra psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie kontynuuje naukę w ramach studiów doktoranckich. Płynnie posługuje się językiem angielskim.

Grazyna Sopala

Managing Partner

Richard Kaluzynski

Managing Partner

Małgorzata Jancerowicz

Dyrektor Zarządzający

Agata Fiedurek

Konsultant

© Kałużyński & Madeja